Nirvana – Scoff

Print Friendly, PDF & Email

In my eyes, I’m not lazy
In my face, It’s not over
In your room, I’m not older
In your eyes, I’m not worth it

Gimme back my alcohol [6X]
Gimme back my, gimme back my, gimme baaaaaaack

Heal a million, kill a million
Peel a million, feel a million
Heal a million, kill a million

[repeat all 2X]

-‘–‘>Lyrics Songs

 

DESCARGAR KARAOKE

 

 

Video Karaoke